social rengring 4Når en psykisk sårbar borger igennem flere år ikke har fået tilstrækkelig hjælp eller ikke selv har været i stand til at tage imod den fornødne hjælp, bliver boligen i en sådan forfatning, at det bliver en uværdig bolig. Alt i boligen er oftest ødelagt og inficeret af decideret skrald og skidt og kan ydermere være sundhedsfarlig at opholde sig i. Måske er der er også begyndt at komme klager fra naboer pga. lugtgener og sågar skadedyr.

Her kan Copenhagen HouseCare hjælpe med opgaven.

Erfaring med sårbare borgere med særlige behov

Copenhagen HouseCares indgangsvinkel for at kunne tilbyde privat service til en voksende gruppe sårbare borgere med særlige behov startede helt tilbage i 2008, hvor Lena Christoffersen begyndte i arbejdet med socialpædagogiske og relationsmæssige arbejdsopgaver indenfor området voksen psykiatri med psykisk sårbare borgere.

Arbejdet med denne borgergruppe består blandt andet i at motivere og samarbejde med borgeren omkring oprydning, sortering og rengøring. Dette arbejde skal forgå på en sådan måde, at den sårbare borger føler sig tryg i samarbejdet med os. Indimellem er det Ikke muligt at udføre opgaven, mens borgeren er til stede i boligen.

Reetablering af bolig

Uanset om opgaven kræver total rydning for affald og inventar - gulv, vægge, loft brydes ned og bygges op - så kan I trygt kontakte Lena og hendes team, som også består af dedikerede medarbejdere og håndværkere i tæt samarbejde for en reetablering af hele boligen.

Vi genmøblerer også gerne boligen inden for en på forhånd fast aftalt budgetramme.

Miljøbevidst

I Copenhagen HouseCare er vi miljøbevidste, både når det gælder brugen af miljøvenlige rengøringsprodukter og i korrekt affaldshåndtering.

Vi ser frem til et samarbejde med dig om dit projekt - større eller mindre.

 

Hør mere om social rengøring

Copenhagen HouseCare ApS

Sankt Ols Gade 12, 1. th.

4000 Roskilde

T: 4082 1918

lena@cphhousecare.dk

CVR nr.: 31602343

Copenhagen HouseCare støtter

Cancer

© 2016-21 Copenhagen HouseCare
Web af AbMano